Wczytuję kalendarz...

Działalność

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka” działa od 1997 roku i obejmuje opieką 70 rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi z terenu Warszawy i okolicznych miejscowości. W naszym Stowarzyszeniu mamy dwadzieścia siedmioro dzieci i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym trzynaścioro na wózkach. Pragniemy zapewnić naszym podopiecznym optymalne warunki do życia poprzez integrację, rehabilitację i terapię zajęciową.

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” nie prowadzi działalności gospodarczej. Działamy społecznie i wszystkie pozyskane środki finansowe i rzeczowe przeznaczamy na działalność statutową. Utrzymujemy się także ze składek członkowskich oraz darowizn i dotacji. Nikt nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Dzięki naszym staraniom oraz przychylności władz Gminy Warszawa Bemowo uruchomiony został Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, w którym znajduje opiekę dzienną ponad 40 dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu Bemowa i Warszawy.

Zorganizowaliśmy 20 turnusów rehabilitacyjnych, w tym jako pierwsi w Polsce organizujemy turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla całych rodzin.

W czerwcu każdego roku wraz z Zarządem Dzielnicy Bemowo,  OPS Bemowo oraz innymi organizacjami skupiającymi osoby niepełnosprawne organizujemy w ramach Bemowskich Dni Niepełnosprawnych Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych połączony z piknikiem integracyjnym.

W ramach umożliwienia poznania „na żywo” historii i tradycji naszego narodu, obyczajów ludowych oraz „ciekawostek przyrody” organizujemy wycieczki krajoznawczo – turystyczne dla niepełnosprawnych. Organizujemy także spotkania okolicznościowe z okazji świąt religijnych i państwowych oraz różnego rodzaju spotkania ze specjalistami.

Raz w tygodniu prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne na basenie. Zajęcia te prowadzone są pod opieką wykwalifikowanych rehabilitantów.

Od kwietnia do listopada prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne w ramach hipoterapii, które odbywają się na terenie Bemowa.

Współpracujemy z jednostkami samorządowymi z terenu Bemowa i Warszawy oraz z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne. Jesteśmy otwarci na nawiązywanie nowych kontaktów i współdziałanie z każdym, kto pragnie pomóc osobom niepełnosprawnym.