Wczytuję kalendarz...

Cele i Statut

W ramach naszej działalności realizujemy następujące cele statutowe:

  • Integrację osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów w celu stworzenia optymalnych warunków egzystencji osobom niepełnosprawnym w ramach zgodnych z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Pomoc społeczną rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych.
  • Prowadzenie szeroko rozumianej działalności prawnej,oświatowej i informacyjnej na rzecz przestrzegania i umacniania konstytucyjnych praw i wolności osób niepełnosprawnych, zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Współpraca i wymiana informacji z innymi podmiotami, w tym międzynarodowymi, zainteresowanymi problematyką niepełnosprawności oraz poszerzaniem praw i wolności osób niepełnosprawnych.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY: STATUT STOWARZYSZENIA RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BLIŻEJ DZIECKA”