Wczytuję kalendarz...

Realizowane Zadania

Basen

basen3 basen2 basen1 basen4

Od kilku lat, dzięki otrzymywanym dotacjom oraz częściowo w ramach kosztów własnych uczestników, organizujemy zajęcia rehabilitacyjne na basenie. W zajęciach uczestniczy średnio około 20 osób niepełnosprawnych z opiekunami. Zajęcia te prowadzone są w grupach zorganizowanych pod kontrolą i udziale wyspecjalizowanych rehabilitantów.

Logotyp WAW 2013 small

 

 

Hipoterapia

hipoterapia2 hipoterapia1

Dla potrzeb dzieci z porażeniem mózgowym oraz dotkniętych autyzmem  w okresie od kwietna do października, realizujemy zajęcia rehabilitacyjne w ramach hipoterapii. W zajęciach tych bierze udział 10 dzieci. Koszty tej potrzebnej i skutecznej rehabilitacji pokrywamy w ramach otrzymanej dotacji oraz częściowo ze środków własnych stowarzyszenia i pozyskanych od sponsorów.

Logotyp WAW 2013 small

 

 

Turnusy i Wycieczki

W okresie lata nasze stowarzyszenie organizuje turnus rehabilitacyjny dla około 50 osób. Wyjazd jest organizowany do ośrodków posiadających ważne wpisy do rejestrów upoważniających je do prowadzenia tego typu działalności. Wspólne wyjazdy pozwalają połączyć ,,przyjemne z pożytecznym”, a więc wypoczynek w atrakcyjnej miejscowości z zajęciami rehabilitacyjnymi oraz poznać naszym podopiecznym historię i zabytkowe obiekty w tym rejonie. Jak wynika z doświadczeń rodzin i opiekunów pobyt na turnusie rehabilitacyjnym pozwala im odpocząć psychicznie i fizycznie od codziennych obowiązków wykonywanych w domu. W ramach turnusu organizowane są gry i zabawy terenowe (np. rzeźba w piasku, podchody itp.), konkursy oraz zawody sportowe. Zajęcia tego typu organizowane są wspólnie z osobami sprawnymi, co pozwala im w lepszym stopniu poznawać problemy niepełnosprawnych.

Pobyty na turnusach są finansowane w ramach otrzymanych środków finansowych pochodzących ze SCON, Ośrodków Pomocy Społecznej, darowizn otrzymanych od sponsorów oraz kosztów poniesionych przez uczestników turnusów. Wielkość otrzymanych środków pieniężnych pochodzących z dotacji regulowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dla osób najbiedniejszych przydzielamy dodatkowe kwoty pieniężne z funduszy pozyskanych od sponsorów oraz ze środków własnych stowarzyszenia. Dla osób mających trudności w poruszaniu się organizujemy transport specjalistyczny finansowany w większej części przez stowarzyszenie.

Oprócz turnusów rehabilitacyjnych, każdego roku staramy się zorganizować dodatkowe wycieczki dla naszych podopiecznych. Zwiedziliśmy już m.in. Toruń, Szlak Orlich Gniazd, Dolny Śląsk.

 

Imprezy cykliczne

Od kilku lat w naszej dzielnicy organizowane są ” Bemowskie Dni Osób Niepełnosprawnych”,w których Stowarzyszenie bierze czynny udział. Najbardziej cieszymy się z odbywających się z naszej inicjatywy Rajdów Rowerowych organizowanych w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych. Mamy za sobą już 13 takich imprez. Szczególnie miło nam, że w wydarzeniach tych bierze udział burmistrz Bemowa, jego zastępca, grupa radnych dzielnicy Bemowo oraz dyrekcja OPS Bemowo.

 

W ramach innych cyklicznych imprez, co roku organizujemy :

  • Śniadania wielkanocne dla członków stowarzyszenia;
  • Bemowskie Dni Niepełnosprawnych organizowane wraz z Zarządem Dzielnicy Bemowo, i OPS Bemowo oraz organizacjami skupiającymi niepełnosprawnych;
  • Rajdy Rowerowe Niepełnosprawnych;
  • Dni Dziecka;
  • Pikniki integracyjne;
  • Spotkania Wigilijne.